Μαθηματικά


Περιγραφή: Μαθηματικά

Διδάσκων: Παπαδόπουλος Βασίλειος

Εξάμηνο: 2ο

Κωδικός Μαθήματος: Β08ΥΠ

Στοιχεία Μαθήματος
Χαρακτηρισμός μαθήματος: Υποχρεωτικό
ECTS: 2
Διδακτικές Μονάδες: 2