Ιστορία Της Αρχιτεκτονικής – ΙΙ


Περιγραφή:

Πρώτη Ενότητα: Παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή αρχιτεκτονική. Ιστορικά δεδομένα, θεολογικό υπόβαθρο, υλικά και τεχνικές, μορφές και λειτουργικά στοιχεία, αρχιτέκτονες και χορηγοί. Η αρχιτεκτονική κατά την Παλαιοχριστιανική περίοδο. Η Βυζαντινή αρχιτεκτονική στα χρόνια του Ιουστινιανού. Η αρχιτεκτονική στο Βυζάντιο από τον 6ο έως τον 10ο αιώνα. Η αρχιτεκτονική στο Βυζάντιο κατά τη μέση Βυζαντινή περίοδο (10ος -13ος αι.). Η αρχιτεκτονική στο Βυζάντιο κατά την τελευταία περίοδο (1204-1453).

Δεύτερη Ενότητα: Η Μοντέρνα αρχιτεκτονική. Βιομηχανική Πόλη – Κλασικός Ρασιοναλισμός. Κυρίως Μοντερνισμός: Ολλανδική Σχολή De Stijl. Φουτουρισμός. Εξπρεσιονισμός στη Γερμανία. Σουπρεματισμός, Κονστρουκτιβισμός, Ρασιοναλισμός στη Σοβιετική Ένωση. Η Σχολή Bauhaus. Πουρισμός. Αρχιτεκτονική και Κράτος. Διεθνές Στυλ.

Διδάσκωντες: Αλκιβιάδης Πρέπης, Αν. Καθ. Δ.Π.Θ. / Ελένη Κανετάκη, Επίκ. Καθ. (διδ. 407/80)

Εξάμηνο: 2ο

Κωδικός Μαθήματος: Β02ΥΠ

Βιβλία:
Προτεινόμενο:
α) David Watkin, Ιστορία της δυτικής αρχιτεκτονικής, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2009.

Εναλλακτικό:
β) Kenneth Frampton, Μοντέρνα Αρχιτεκτονική. Ιστορία και Κριτική, Θεμέλιο, Αθήνα 2009.

Στοιχεία Μαθήματος
Χαρακτηρισμός μαθήματος: Υποχρεωτικό
ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες θεωρίας: 3
Τομέας: Αρχιτεκτovικoύ Σχεδιασμoύ Και Κατασκευώv