Τεχνολογία ΙΙ : εισαγωγή στο βιοκλιματικό σχεδιασμό


Περιγραφή:

Συνεχόμενο εισαγωγικό μάθημα με στόχο την κατανόηση των βασικών προαπαιτούμενων της Φυσικής των Κατασκευών και την εξοικείωση με τις πολυπαραμετρικές απαιτήσεις του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού. Σειρά διαλέξεων με περιεχόμενα: αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, περιβαλλοντική ηχοπροστασία, βασικές παράμετροι προστασίας κτιρίων (θερμομόνωση, πυρομηχανική, στεγάνωση, ηχομόνωση) και συνδυαστική αξιολόγηση μονωτικών υλικών. Επίλυση γεωμετρικών και υπολογιστικών ασκήσεων σε προβλήματα προσανατολισμού κτιρίων και υπαίθριας ηχοπροστασίας.

Διδάσκωντες: Νίκος Κ. Μπάρκας, Ρίκα Δεληγιαννίδου

Εξάμηνο: 2ο

Κωδικός Μαθήματος: Β06ΥΠ

Βιβλία:

  1. Χρήστος Γ. Αθανασόπουλος «Προστασία Κτιρίων : Θερμομόνωση – Ηχομόνω­ση», έκδοση του συγγραφέα, Αθήνα, ISBN: 960-91299-1-9, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ 1241
  2. Μ. Μαλινδρέτος « Δομική Φυσική», εκδόσεις University Studio Press Α.Ε. 2007, ISBN: 978-960-12-1626-3, Κωδικός ΕΥΔΟΞΟΥ : 17213
  3. Μ. Παπαδόπουλος – Κ. Αξαρλή «Ενεργειακός Σχεδιασμός και Παθητικά Ηλιακά Συστήματα – Δομική Φυσική», εκδόσεις Αφοι Κυριακίδη, 2006, ISBN 978-960-343-330- 9, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ : 6295

Στοιχεία Μαθήματος
Χαρακτηρισμός μαθήματος: Υποχρεωτικό
ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες θεωρίας: 2
Ώρες ασκήσεων: 1
Σύνδεσμος για eclass: Εισαγωγή Στην Αρχιτεκτονική Τεχνολογία ΙΙ
Εργαστήριο: Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Και Ερευνών V: Οικοδομικών Συνθέσεων Και Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας
Τομέας: Αρχιτεκτovικoύ Σχεδιασμoύ Και Κατασκευώv