Στατική Του Στερεού Σώματος – Δομική Στατική Ι


Περιγραφή:

Γενικές αρχές, παραδοχές και αξιώματα της Στατικής του Στερεού Σώματος. Δύναμη, Ροπή, Ισορροπία Συστήματος Δυνάμεων, Στήριξη του Δίσκου, Ισοστατικότητα, Είδη φορτίσεων, Αντιδράσεις Συνδέσμων – Διάγραμμα Ελευθέρου Σώματος, Είδη απλών φορέων, Υπολογισμός φορτίων διατομής – διαγράμματα εσωτερικής έντασης Ν, Q, M ισοστατικών δοκών και πλαισίων. Κανόνες μόρφωσης σύνθετων ισοστατικών φορέων, υπολογισμός αντιδράσεων και φορτίων διατομής. Δικτυώματα, εύκαμπτοι φορείς.

Διδάσκωντες: A. Μπαλτζοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Βουτετάκη Μαρία Στυλιανή Λέκτορας.

Εξάμηνο: 1ο

Κωδικός Μαθήματος: Α05ΥΠ

Βιβλία:

  1. Τεχνική Μηχανική Ι Στατική (Ε. Μαρκέτου)
  2. Μηχανική του Στερεού Σώματος Α’ Στατική, Ασκήσεις, Τόμος Ι και Στατική Ασκήσεις Τόμος ΙΙ (Ε. Γδούτου – Χ. Κάλφα).

Στοιχεία Μαθήματος
Χαρακτηρισμός μαθήματος: Υποχρεωτικό
ECTS: 4
Διδακτικές Μονάδες: 4
Εργαστήριο: Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Και Ερευνών Ι: Γενικής Κτιριολογίας
Τομέας: Δoμικής Επιστήμης Και Τεχvoλoγίας