Ιστορία Της Αρχιτεκτονικής – Ι


Περιγραφή:
Πρώτη Ενότητα:

Προϊστορική Αρχιτεκτονική. Διαχρονικές μεταμορφώσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Η αρχιτεκτονική στον ελληνικό χώρο. Ρωμαϊκή αρχιτεκτονική.

Δεύτερη Ενότητα:

Η αρχιτεκτονική μετά τη βιομηχανική επανάσταση. Κατασκευές Υψηλής Τεχνολογίας. Γοτθική αναβίωση. Σχολή του Σικάγου. Γέννηση της μοντέρνας αρχιτεκτονικής, 20ος αιώνας. Σχολή Prairie. Art Nouveau, Art Deco. H Σχολή της Γλασκώβης και το Κίνημα Arts & Crafts. Secession – Σχολή της Βιέννης. Jugendstill – Γερμανικός Εργασιακός Σύνδεσμος.

Διδάσκοντες: Αλκιβιάδης Πρέπης, Αν. Καθ. Δ.Π.Θ. – Ελένη Κανετάκη, Επίκ. Καθ. (διδ. 407/80)

Εξάμηνο: 1ο

Κωδικός Μαθήματος: Α02ΥΠ

Βιβλία:
Προτεινόμενα:

  1. Χαράλαμπος Μπούρας, Μαθήματα Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, πρώτος τόμος, Μ. Αθανασοπούλου – Σ. Αθανασόπουλος Ο.Ε., Αθήνα 1999.
  2. Χαράλαμπος Μπούρας, Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, δεύτερος τόμος, Αθήνα, Μέλισσα, 2001.

Εναλλακτικά:

  1. Muller – Wiener Wolfgang, Η αρχιτεκτονική στην αρχαία Ελλάδα, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1995.
  2. Richard Krautheimer, Παλαιοχριστιανική και βυζαντινή αρχιτεκτονική, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2006.

Στοιχεία Μαθήματος
Χαρακτηρισμός μαθήματος: Υποχρεωτικό
ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Θεωρίας: 3
Τομέας: Αρχιτεκτovικoύ Σχεδιασμoύ Και Κατασκευώv