Τεχνολογία Ι : κτίριο και υλικά


Περιγραφή:

Εισαγωγικό μάθημα στο πεδίο της Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας με στόχο την αρχική προσέγγιση της Οικοδομικής. Σειρά διαλέξεων με περιεχόμενα: τα επιμέρους συστήματα, τις διατάξεις και τις φάσεις κατασκευής ενός κτιρίου καθώς επίσης και τις βασικές ιδιότητες των συμβατικών Δο­μι­κών Υλικών. Συγκρότηση ενός καταλόγου με φωτογραφίες οικοδομικών στοιχείων από εργοτάξια και αντίστοιχες τεχνικές περιγραφές χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων.

Διδάσκοντες: Νίκος Κ. Μπάρκας – Ρίκα Δεληγιαννίδου

Εξάμηνο: 1ο

Κωδικός Μαθήματος: Α06ΥΠ

Βιβλία:

  1. Aldinger Erwin “Τεχνολογία Υλικών Κατασκευών» έκδοση Γ. – Σ. ΠΑΡΙΚΟΥ και ΣΙΑ ΕΕ, 1998, ISBN 960-331-198-7, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ 14434
  2. Χρήστος Γ. Αθανασόπουλος «Κατασκευή Κτιρίων : Σύνθεση και Τεχνολογία» έκδοση του συγγραφέα, Αθήνα, ISBN: 960-91299-0-0, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ 1231

Στοιχεία Μαθήματος
Χαρακτηρισμός μαθήματος: Υποχρεωτικό
ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες ασκήσεων: 1
Σύνδεσμος για eclass: TMD 127
Εργαστήριο: Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Και Ερευνών V: Οικοδομικών Συνθέσεων Και Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας
Τομέας: Αρχιτεκτovικoύ Σχεδιασμoύ Και Κατασκευώv