Σχεδιασμός Τοπίου Και Αρχιτεκτονική ΙΙ


Περιγραφή:

Τα μαθήματα «Σχεδιασμός του Τοπίου και Αρχιτεκτονική Ι και ΙΙ» του 4ου και 5ου εξαμήνου, είναι ενταγμένα στην σειρά των μαθημάτων, με αντικείμενο την προσέγγιση του τοπίου σε σχέση με την αρχιτεκτονική πράξη.

Στη διάρκεια των δύο εξαμήνων οι φοιτητές αντιμετωπίζουν τα ζητήματα αναγνώρισης του τοπίου και της ένταξης του αρχιτεκτονήματος σε αυτό, μέσα από ένα συνθετικό θέμα με προσδιορισμένη χωρική αναφορά.

Το μάθημα «Σχεδιασμός του Τοπίου και Αρχιτεκτονική Ι» του 4ου εξαμήνου είναι μάθημα υποχρεωτικό και το μάθημα «Σχεδιασμός του Τοπίου και Αρχιτεκτονική ΙΙ» ανήκει στα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα του 5ου εξαμήνου.

Τα δύο μαθήματα αποτελούν μια ενότητα με συνέχεια στην θεωρία και το σχεδιαστικό θέμα, όμως η επιλογή του μαθήματος στο 5ο εξάμηνο δεν είναι υποχρεωτική.

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελούν:

  • Η συστηματική προσέγγιση στις έννοιες που ορίζουν το τοπίο.
  • Η εξέλιξη των απόψεων για το σχεδιασμό του τοπίου ως «πολιτισμικό προϊόν» στα πλαίσια της νεώτερης δυτικής ιστορίας.
  • Οι μεθόδοι αντιληπτικής προσέγγισης, αναγνώρισης και αναπαράστασης των βασικών στοιχείων που το συγκροτούν τον τόπο και την ένταξη του αρχιτεκτονήματος σε αυτόν.
  • Η παρουσίαση μιας σειράς ειδικότερων ζητημάτων που αφορούν στο σχεδιασμό του αστικού τοπίου και την αμφίδρομη σχέση του με το ευρύτερο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον του.

Η κατανόηση της έννοιας του τοπίου γίνεται μέσα από το συνθετικό θέμα που αφορά στο σχεδιασμό κατασκευών που αναπτύσσονται χωρίς να εξαντλούν τον επιλεγμένο σε κάθε περίπτωση τόπο, αλλά δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες συνύπαρξης και ένταξης σαν να «υπήρχαν από πάντα εκεί». Ο τόπος έτσι λειτουργεί ως πεδίο για τον προγραμματισμό και την επινόηση ιδιαίτερων εγκαταστάσεων.

Με τη θεώρηση αυτή το υποκείμενο (χρήστης) και οι κατασκευές που το αφορούν, γίνονται ο συνδετήριος κρίκος ανάμεσα στην ιδέα και την φυσική πραγματικότητα και την ίδια ώρα ο καταλύτης για την δημιουργία του χώρου. Ο ρόλος της Αρχιτεκτονικής πράξης δεν εξαντλείται στο αντικείμενο καθαυτό (κατασκευές), αλλά επεκτείνεται στο «δυναμικό χώρο», ο οποίος παράγεται γύρω από το αντικείμενο με την δράση του υποκειμένου.

Στο πλαίσιο αυτό αρχιτεκτονική, εικαστικές εγκαταστάσεις και σχεδιασμός τοπίου μπορούν να ειδωθούν ως στοιχεία μεταβλητών ρόλων που διαρκώς εναλλάσσονται μεταξύ τους.

Διδάσκων: Πολυχρονόπουλος Δημήτριος

Εξάμηνο: 5ο

Κωδικός μαθήματος: Ε03ΕΠ

Στοιχεία Μαθήματος
Χαρακτηρισμός μαθήματος: Επιλογής
ECTS: 4
Διδακτικές Μονάδες: 4
Σύνδεσμος για eclass: Ιστοσελίδα Μαθήματος (Blog)