Τσαλκατίδης Θεμιστοκλής


Βαθμίδα: Λέκτορας

Τομέας: Δoμικής Επιστήμης Και Τεχvoλoγίας

Γνωστικό Αντικείμενο:
Δομική Επιστήμη: Μεταλλικές Σύμμεικτες και Ξύλινες Κατασκευές (ΦΕΚ 1417/ 6-12-2013, Τεύχος Γ)

Διδασκόμενα Προπτυχιακά Μαθήματα:
Στατική Του Στερεού Σώματος – Δομική Στατική Ι
Αντοχή Των Υλικών – Δομική Στατική ΙΙ
Ωπλισμένο Σκυρόδεμα – Αντισεισμικός Σχεδιασμός
Μεταλλικοί, Ξύλινοι Και Μεικτοί Φορείς
Τεχνολογία Σκυροδέματος – Δομικά Υλικά ΙΙΙ

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα: Μεταλλικές σύμμεικτες κατασκευές, ξύλινες κατασκευές, επαφή δομικών υλικών και συνοριακές συνθήκες, πεπερασμένα στοιχεία, κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, μη γραμμική ανάλυση κατασκευών.

Προσωπική ιστοσελίδα: http://utopia.duth.gr/~ttsalkat/
Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 25410 79350
Φαξ:
email: ttsalkat@arch.duth.gr
Διευθυνση: Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, 67100 Ξάνθη

Βιογραφικό