Δενδρινός Σταύρος


Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
(ΦΕΚ 370/20.04.2016)

Τομέας: Αρχιτεκτovικoύ Σχεδιασμoύ και Κατασκευώv

Εργαστήρια:
Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Ερευνών Ι: Γενικής Κτιριολογίας
Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Ερευνών ΙΙ: Eιδικής Κτιριολογίας
Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Ερευνών ΙV: Οργάνωσης Χώρων και Μικροπεριβάλλοντος

Γνωστικό Αντικείμενο:
Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις

Διδασκόμενα Προπτυχιακά Μαθήματα:
Δ01ΥΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙV_ ARCHITECTURAL DESIGN ΙV
ΣΤ01ΥΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ VI _ ARCHITECTURALDESIGN VI
Ζ02ΥΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚEΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ_ SMALL SCALE ARCHITECTURAL PROJECTS
Θ01ΥΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΧ α – ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΑ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ_ARCHITECTURAL DESIGN ΙXa – ARCHITECTURAL, BUILDING CONSTRUCTION AND URBAN DESIGN TOPICS

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
• Η μεθοδολογία της διδασκαλίας της αρχιτεκτονικής σύνθεσης
• Hκατοικία και η έννοια του habitat.
• Η σχέση της θεωρίας με την πρακτική στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση.
• Παθητικός βιοκλιματικός σχεδιασμός.
• Η κίνηση ως δομικό στοιχείο στην αρχιτεκτονική

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 25410-79364
Φαξ: 25410-79349
email: sdendrin@arch.duth.gr
Διευθυνση: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων (Κτίριο Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης), 67100 Ξάνθη

Βιογραφικό