Κόκκορης Σ.Παναγιώτης


Βαθμίδα: Καθηγητής
(ΦΕΚ 1545/31-12-2013 τ. Γ)

Τομέας: Αρχιτεκτovικoύ Σχεδιασμoύ και Κατασκευώv
Εργαστήρια:
Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Και Ερευνών V: Οικοδομικών Συνθέσεων
Και Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο:
Αρχιτεκτονική Σύνθεση

Διδασκόμενα Προπτυχιακά Μαθήματα:
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Ι (TMD174)
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΙΙ (TMD197)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ IX α:ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΑ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑ… (TMD172)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΘΕΣΜΟΙ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ (TMD192)
AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ–ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΑ I (κατοικία) (TMD185)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ VI _Δημοτικό σχολείο _Ένα “ανοιχτό” σχολείο για την πόλη (TMD151)

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
• Ζητήματα της αρχιτεκτονικής, της πόλης και των αντίστοιχων θεωριών
• Εκδοχές συνάντησης και συνάρτησης αρχιτεκτονικής και πολεοδομικής σύλληψης και μορφής
• Η διδακτική σημασία των ανώνυμων αρχιτεκτονικών και κατασκευαστικών εκφάνσεων
• Αναζήτηση «σημερινών» και «αυριανών» νοημάτων για το επάγγελμα αρχιτέκτων

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 25410-79489
Φαξ: 25410-79349
email: pkokkor@arch.duth.gr
Διευθυνση: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων (Κτίριο Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης), 67100 Ξάνθη

Βιογραφικό