Θωμάς Νικόλαος


Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής

Τομέας: Τεχvώv Και Αvθρωπιστικώv Επιστημώv

Εργαστήρια: Εργαστήριο Εικαστικών, Ηλεκτρονικών Και Οπτικοακουστικών Εφαρμογών

Διδασκόμενα Προπτυχιακά Μαθήματα:
Εικαστικά Ι
Εικαστικά ΙΙ
Εικαστικά ΙΙΙ
Ψηφιακές Αναπαραστάσεις – Πολυμέσα
Εικαστικές Και Πλαστικές Προσεγγίσεις Του Χώρου – Εφαρμογές Ι
Εικαστικές Και Πλαστικές Προσεγγίσεις Του Χώρου – Εφαρμογές ΙΙ

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 6983-0670067 – 25310-33720
email: nthomas@arch.duth.gr
Διευθυνση: Κτίριο Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης, Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, 67100 Ξάνθη