Γρηγοριάδου Μαρία


Βαθμίδα:
Επίκουρος Καθηγήτρια

Γνωστικό αντικείμενο:
«Αστικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός: Σχέση του δομημένου περιβάλλοντος με τους υπαίθριους χώρους και το τοπίο» (ΦΕΚ 455/29.03.2019, τ. Γ’)

Διδασκόμενα Προπτυχιακά Μαθήματα:
Αρχιτεκτονική και Τοπίο
Αστικός Σχεδιασμός
Δημόσιοι Υπαίθριοι Χώροι
Αρχιτεκτονική Σύνθεση ΙΧβ: Αρχιτεκτονική και Τοπίο

Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός, Αστικός Σχεδιασμός, τοπίο, πολεοδομικός σχεδιασμός μικρής κλίμακας, σχεδιασμός υπαίθριων χώρων

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 2541079343
e-mail: magrigor@arch.duth.gr
Διεύθυνση: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Νέο Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης, Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης, Ξάνθη 67100

Βιογραφικό