Μπαλτζοπούλου Δ. Αικατερίνη


Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τομέας: Δoμικής Επιστήμης Και Τεχvoλoγίας

Γνωστικό Αντικείμενο:

Δομική Επιστήμη με έμφαση στην Τεχνολογία Σκυροδέματος και τις Κατασκευές (ΦΕΚ 64 / 9-3-2006)

Διδασκόμενα Προπτυχιακά Μαθήματα:
Στατική Του Στερεού Σώματος – Δομική Στατική Ι
Αντοχή Των Υλικών – Δομική Στατική ΙΙ
Ωπλισμένο Σκυρόδεμα – Αντισεισμικός Σχεδιασμός
Μεταλλικοί, Ξύλινοι Και Μεικτοί Φορείς
Τεχνολογία Σκυροδέματος – Δομικά Υλικά ΙΙΙ

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα: Σεισμική τρωτότητα και διακινδύνευση κατασκευών, αποτίμηση και αναβάθμιση της σεισμικής ικανότητας των κατασκευών, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) για τη διαχείριση της σεισμικής διακινδύνευσης, Τεχνολογία Σκυροδέματος, Έμμεσες (μη καταστρεπτικές) δοκιμές.

Προσωπική ιστοσελίδα: http://utopia.duth.gr/~katebal/
Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 25410-79635, 25410-79356
Φαξ: 25410-79628, 25410-79349
email: katebal@arch.duth.gr
Διευθυνση: Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, 67100 Ξάνθη

Βιογραφικό