Μιχαηλίδης Αντώνης


Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής

Τομέας: Τεχvώv Και Αvθρωπιστικώv Επιστημώv

Εργαστήρια: Εργαστήριο Εικαστικών, Ηλεκτρονικών Και Οπτικοακουστικών Εφαρμογών

Διδασκόμενα Προπτυχιακά Μαθήματα:
Εικαστικά Ι
Εικαστικά ΙΙ
Εικαστικά ΙΙΙ
Ψηφιακές Αναπαραστάσεις – Πολυμέσα
Εικαστικές Και Πλαστικές Προσεγγίσεις Του Χώρου – Εφαρμογές Ι
Εικαστικές Και Πλαστικές Προσεγγίσεις Του Χώρου – Εφαρμογές ΙΙ

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 6972-222620
email: amich@arch.duth.gr
Διευθυνση: Κτίριο Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης, Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, 67100 Ξάνθη

Βιογραφικό