Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2021- 2022, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αφών Ζωσιμά, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.


Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου

Διαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Φλωρεντίας 3-11-2022_link παρακολούθησης


Διεξαγωγή  διαδικτυακού ενημερωτικού σεμιναρίου (webinar) σχετικά με το πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών Ι.Κ.Υ. για πραγματοποίηση διδακτορικών σπουδών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας.

θα διεξαχθεί την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022, από 11:00 έως 13:00, μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι εφικτή μέσω του ακόλουθου link:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzhkNGFiNTQtMTZmNS00YTc3LWEwMWItYTg5OWNjN2VmNjQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226cc74baa-79ca-419b-8000-ba98ac838fa3%22%2c%22Oid%22%3a%22b14e7efd-1f07-41f5-ba4e-292cf6609e1c%22%7d

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παραμένουμε στη διάθεση των ενδιαφερομένων στα τηλέφωνα 210-3726325, 210-3726328, 210 3726330 και 210-3726370, καθώς και στο e-mail: exoterikou@iky.gr

 

Έναρξη περιόδου δηλώσεων και διανομών συγγραμμάτων Χειμερινού εξαμήνου 2022-23


Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών

θα ξεκινήσουν τη *Δευτέρα 24 Οκτωβρίου* και

θα ολοκληρωθούν την *Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022*.

 

Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Xeimerinou_2022-23.pdf) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα ξεκινήσει τη *Δευτέρα 24 Οκτωβρίου* και θα ολοκληρωθεί την *Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2023*.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων  και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

 

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Πρόγραμμα Πρακτικής | AIESEC Πανεπιστημίου Πειραιώς


Η AIESEC UniPi ιδρύθηκε το 1975 και έχουμε σαν έδρα το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Έχουμε ετησίως πάνω από 50 ενεργά μέλη και πραγματοποιούμε πάνω από 100 διαπολιτισμικές ανταλλαγές.

Η AIESEC είναι το μεγαλύτερο δίκτυο που διοικείται και αποτελείται αποκλειστικά από άτομα ηλικίας 18-30 ετών με παρουσία σε περισσότερες από 120 χώρες και περιοχές. Σκοπός της είναι η ανάπτυξη των ηγετικών δεξιοτήτων στους νέους μέσα από διαπολιτισμικές ανταλλαγές. Οι ανταλλαγές αυτές είναι είτε εθελοντικού χαρακτήρα είτε πρακτικής άσκησης και στοχεύουν στην προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη των νέων, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Από το 2015, η AIESEC συνεργάζεται με τον ΟΗΕ με σκοπό την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η AIESEC Ελλάδος έχει φυσική παρουσία σε πάνω από 7 Πανεπιστήμια σε όλη την Ελλάδα και Κύπρο και επεκτείνεται διαρκώς. Μόλις τα τελευταία 2 χρόνια 3000 νέοι έχουν συμμετάσχει στα προγράμματά μας και σήμερα μετράμε πάνω από 500 ενεργά μέλη στον οργανισμό μας.

Περισσότερες Λεπτομέρειες για εμάς μπορείτε να βρείτε στο https://aiesec.gr/ .

 

Global Talent

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ


Κομοτηνή 23-9-2022

 

Σας ενημερώνουμε ότι η ολοκλήρωση της εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών και η αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα γίνουν από 26 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2022 , ηλεκτρονικά μέσα από τη διεύθυνση: https://register.duth.gr

Αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση των στοιχείων και την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών υπάρχουν στη σελίδα  https://welcome.duth.gr . Από την ίδια σελίδα, οι φοιτητές να αντλήσουν χρήσιμες αρχικές πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο, το τμήμα που φοιτούν και τις υπηρεσίες που προσφέρονται. Επίσης, στην ίδια σελίδα υπάρχουν οδηγοί για τις συνηθισμένες διαδικασίες που πρέπει να γνωρίζουμε.

Από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων
 

20/09/2022 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023


Τα μαθήματα ξεκινούν τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022

2022-2023_Ωρολόγιο Χειμερινό Πρόγραμμα_1ο εξάμηνο (3)

2022-2023_Ωρολόγιο Χειμερινό Πρόγραμμα_3ο εξάμηνο

2022-2023_Ωρολόγιο Χειμερινό Πρόγραμμα_5ο εξάμηνο

2022-2023_Ωρολόγιο Χειμερινό Πρόγραμμα_7ο εξάμηνο

2022-2023_Ωρολόγιο Χειμερινό Πρόγραμμα_9ο εξάμηνο