Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021


Οι Κατατακτήριες εξετάσεις για το ακ. έτος 2020-21 στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

 

Τετάρτη 26/05/2021 (11.00-17.00) Γραμμικό και Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Πέμπτη 27/05/2021 (11.00-15.00)  Εικαστικά Ι

Παρασκευή 28/05/2021 (11.00-14.00) Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης I

 

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο Κτίριο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (νέο κτίριο Βιβλιοθήκης, Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων), με την τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων και τις σχετικές οδηγίες για τη διοργάνωση των εξετάσεων.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι υποψήφιοι οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις, να επιβεβαιώσουν με email (info@arch.duth.gr) τη συμμετοχή τους  έως και την Παρασκευή 21/5/2021. Η μη αποστολή επιβεβαίωσης συμμετοχής δεν συνεπάγεται αποκλεισμό από τις εξετάσεις.

Σε περίπτωση που απαιτείται βεβαίωση για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις, η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια και παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Τέλος, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την Δ1α/Γ.Π.οικ.26380/23.4.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας», η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 8, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο.»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2020-2021

ΔΗΛΩΣΗ-ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ-COVID-19

ΦΕΚ- Σελ. 25 και 26-

2021_04_29 katataktiries_exetaseis_ΦΕΚ1818

Ανακοίνωση για τους/τις φοιτητές/τριες που επιθυμούν διόρθωση ή τροποποίηση της αίτησης σίτισης ή στέγασης 2021-22


Ανακοίνωση για τους/τις φοιτητές/τριες που επιθυμούν διόρθωση ή τροποποίηση της αίτησης σίτισης ή στέγασης 2021-22

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες,

Σας ανακοινώνουμε ότι στην ηλεκτρονική εφαρμογή, που έχει δημιουργηθεί για την υποβολή αίτησης σίτισης και στέγασης, estia.duth.gr,  έχει ενεργοποιηθεί από σήμερα η δυνατότητα διόρθωσης της σχετικής αίτησης (στέγασης ή σίτισης αντιστοίχως) και, ακολούθως, η οριστική υποβολή της.
Στην αποθηκευμένη αίτηση (Λίστα Αιτήσεων/Αίτηση) μπορεί ο/η ενδιαφερόμενος/η  φοιτητής/τρια να κάνει διόρθωση ή τροποποίηση σε κάποιο από τα στοιχεία που έχει καταθέσει, εφόσον είναι αναγκαίο, να πατήσει αποθήκευση (υπάρχει  αποθήκευση για το κάθε στοιχείο ξεχωριστά) και, εφόσον έχει ελέγξει και είναι ορθά τα στοιχεία, στη συνέχεια να πατήσει οριστική υποβολή της οικείας αίτησης.
Για όσους φοιτητές έχουν κάνει  απλή αποθήκευση αλλά δεν χρειάζεται να προβούν σε κάποια διόρθωση ή τροποποίηση, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων θα θεωρείται ότι έχουν κάνει και οριστική υποβολή.

Από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων