Εικαστικά ΙΙ


Περιγραφή:

Το μάθημα επικεντρώνεται στην θεωρητική και κυρίως την πειραματική και πρακτική διερεύνηση της λειτουργίας και επίδρασης του φωτός και άρα του χρώματος στη διαμόρφωση του αντιληπτικού και αναπαραστατικού χώρου αλλά και των ψυχολογικών και δυναμικών χαρακτηριστικών τους.

Σ’ αυτό το πλαίσιο εξετάζεται η επίδραση του χρώματος και γενικότερα της χρωματικής αίσθησης που δημιουργείται από το προσπίπτον ή ανακλώμενο φως στην δομή και πλαστικότητα του χώρου, με βάση την φυσιολογία της οπτικής αντίληψης καθώς και η σημειολογία των χρωματικών σχέσεων με βάση το ατομικό ή συλλογικό, βιολογικό, ψυχοδιανοητικό και πολιτισμικό υπόβαθρο. Παράλληλα διερευνώνται πειραματικά μέθοδοι χειρισμού του φωτός, φυσικού ή τεχνητού, και των τρόπων που διαπερνά, φιλτράρεται, και διαχέεται στον πραγματικό χώρο για την διαμόρφωση του επιδιωκόμενου αισθητικού και ψυχολογικού περιβάλλοντος.

Διδάσκοντες: Νικόλαος Θωμάς, Αντώνιος Μιχαηλίδης, Παναγιώτης Κοζόκος

Εξάμηνο: 2ο

Κωδικός Μαθήματος: Β04ΥΠ

Στοιχεία Μαθήματος
Χαρακτηρισμός μαθήματος: Υποχρεωτικό
ECTS: 6
Διδακτικές Μονάδες: 6
Εργαστήριο: Εργαστήριο Εικαστικών, Ηλεκτρονικών Και Οπτικοακουστικών Εφαρμογών
Τομέας: Τεχvώv Και Αvθρωπιστικώv Επιστημώv