Όνομα/Name: Αμερικανου Ελενη / Amerikanou Eleni
Τίτλος/Title: Καθηγήτρια / Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ειδικότητα/Specialties: Αρχιτεκτovικoύ Σχεδιασμoύ και Κατασκευώv
Τηλέφωνο/Phone: 25410-79366 / 25410-79350
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Διδάσκων Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρες ECTS Κατηγορία
A01YΠ 1o 8