4ο Έτος


`Δ ΕΤΟΣ

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ VII
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚEΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
 • ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
 • ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ–ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ Ι
  • ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
  • ΦΕΡΟΝΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
  • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
  • ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

 

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ VIII
 • ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
 • AΡXITEKTONIKOΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΙΙ – ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
  • ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙΙ – ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
  • ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ
  • ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ
  • ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ–ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ ΙI