8-03-2024. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ


Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2023 – 2024 θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024 μέσω τηλεκπαίδευσης για όσο χρονικό διάστημα θα συνεχίζει η κατάληψη. Όταν σταματήσει η κατάληψη η διδασκαλία θα γίνει στις αίθουσες που αναφέρονται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Λεπτομέρειες για τη συμμετοχή των φοιτητών στις ηλεκτρονικές αίθουσες διδασκαλίας θα υπάρχουν στο e-class.