ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ


ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ