24-05-2023. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΟΡΚΙΣΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 16/05/2023.


Από σήμερα  Τετάρτη 24-05-2023 έως 07-07-2023 θα μπορείτε να μπείτε στη σελίδα https://students.duth.gr (Εξυπηρέτηση-Αιτήσεις ) και να εκτυπώσετε τα ψηφιακά υπογεγραμμένα πιστοποιητικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μετά τις 07/07/2023 καταργούνται οι ιδρυματικοί σας λογαριασμοί οπότε δεν θα είναι δυνατή η λήψη των πιστοποιητικών.