3-4-2023. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ


3-4-2023_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΙΝΑΚΑ-ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ_ΤΑΜ ΔΠΘ (1)