Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή ενός/μίας φοιτητή/τριας του Δ.Π.Θ. στη διαδικασία «Επιλογής Φοιτητών Πρεσβευτών Σταδιοδρομίας Ε.Ε. στο πλαίσιο του σχεδίου ‘EU Careers Ambassadors 2023-2024’ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού


 

Πρόσκληση για υποψηφιότητες.pdf

 

1_aitisi 2023_2024