Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή ενός/μίας φοιτητή/τριας του Δ.Π.Θ. στη διαδικασία «Επιλογής Φοιτητών Πρεσβευτών Σταδιοδρομίας Ε.Ε. στο πλαίσιο του σχεδίου ‘EU Careers Ambassadors 2023-2024’ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού


 

Πρόσκληση για υποψηφιότητες.pdf

 

1_aitisi 2023_2024

Παρουσίαση ολοκληρωμένης πλατφόρμας ArcGIS


Η Marathon Data Systems συνεργάζεται με το ΔΠΘ, εδώ και αρκετά χρόνια, παρέχοντας λύσεις λογισμικού στον τομέα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).

Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής και δεδομένων των τεχνολογικών εξελίξεων του συστήματος ArcGIS, θα διοργανωθεί ένα workshop με θέμα «Δυνατότητες και εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS», μέσω Microsoft Teams την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023 και ώρες 14:00-16:00, το οποίο θα περιλαμβάνει:

· Καλωσόρισμα – Παρουσίαση ολοκληρωμένης πλατφόρμας ArcGIS
· Απεικόνιση, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων σας σε 2D και 3D με τη Desktop εφαρμογή ArcGIS Pro (Drone data, Imagery data, Sentinel data κ.λ.π)
· Εισαγωγή και ανάλυση γεωγραφικών θεματικών δεδομένων από Web Services και από αρχεία csv, txt, cad , kml,
· Γεωκωδικοποίηση δεδομένων σε περιβάλλον Microsoft excel
· Εφαρμογές για συλλογή δεδομένων και αυτοψία έργων Πεδίου (ArcGIS Field Maps)
· Εφαρμογές για δημιουργία «έξυπνων» φορμών και ερωτηματολογίων (ArcGIS Survey123)
· Οπτικοποίηση δεδομένων μέσω ArcGIS Dashboard
· Ανάπτυξη Web GIS Εφαρμογών (ArcGIS Web AppBuilder, Experience builder)
· Παραδείγματα Εφαρμογών με ArcGIS Story Maps
· Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Την παρουσίαση θα πραγματοποιήσουν εκ μέρους της εταιρείας Marathon Data Systems τα στελέχη κ. Ιωάννης Κοντός και κ. Αναστασία Μαυριδάκη.

Ο σύνδεσμος είναι ο ακόλουθος:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzlmMjQwNTYtNTI3MC00Zjc4LWJhMmMtOTYxNzhiOGIwMDE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22641b66eb-b7e1-4be8-b242-6a2475cc8add%22%7d

Ορισμός ημερομηνιών εξέτασης διπλωματικών εργασιών και διαλέξεων για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2022-2023


Η δημόσια παρουσίαση των Διπλωματικών εργασιών και διαλέξεων (Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική  Έρευνα) στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 θα διεξαχθεί από τις

16 Ιανουαρίου έως και τις 3 Μαρτίου 2023