08-11-2022. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ: Ι. ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ»


prosklisi

icomos