Διαδικασία διαγραφής από το Τμήμα


Η διαδικασία που απαιτείται για να διαγραφεί από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών κάποιος φοιτητής που έχει εισαχθεί σε άλλο πανεπιστήμιο είναι η εξής:

  1. Το υπηρεσιακό σημείο υπογεγραμμένο από τις υπηρεσίες του Δ.Π.Θ.
  2. Αποστολή αίτησης ( από το ιδρυματικό email του φοιτητή και όχι από το προσωπικό) στο email της Γραμματείας (info@arch.duth.gr) .
  3. Στην αίτηση που πρέπει να αναφέρεται η δ/νση και το τηλέφωνο και ο τρόπος που θέλει ο φοιτητής να του αποσταλεί (courier με χρέωση παραλήπτη ή ΕΛΤΑ ή σε email).
  4. Επιστροφή της ακαδημαϊκής ταυτότητας στη Γραμματεία (με όποιον τρόπο επιθυμείτε ( απλό ταχυδρομείο ή courier).

 

Η παραπάνω διαδικασία ισχύει για όλους τους φοιτητές που θέλουν να διαγραφούν από το Τμήμα.

 

Υπογραφές από ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (για διαγραφή)

Aithsi για οποιαδήποτε χρήση