ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Παράλληλα με τις δηλώσεις μαθημάτων θα γίνονται και οι δηλώσεις Διπλωματικών και διαλέξεων (Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική  Έρευνα) στο ΤΑΜ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 από την Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου ως και την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022.

 

Οδηγίες σχετικά µε τη δήλωση Διπλωµατικών και Διαλέξεων (Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Έρευνα) στο ΤΑΜ, ΔΠΘ:

  1. Οι φοιτητές δηλώνουν την Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Έρευνα (Διάλεξη) στο 9ο εξάµηνο Σπουδών
  2. Οι φοιτητές δηλώνουν τη Διπλωµατική τους εργασία στο 10ο εξάµηνο σπουδών
  3. Δεν επιτρέπεται η δήλωση Διάλεξης-Διπλωµατικής από φοιτητές που φοιτούν σε µικρότερα από τα αντίστοιχα εξάµηνα όπως αναφέρονται παραπάνω