ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΥΟ (2) ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 6 “ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ” ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ” ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5001313


ΩΑΨΗΟΞΛΔ-ΩΥΔ_ΠΡΟΣΚΛ_ΥΠΟΒ_ΣΥΜΜ_ΗΜΕΡΙΔΕΣ