Ανακοίνωση για δοκιμαστικά μαθήματα για την πλήρωση μίας (1) θέσης Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο “Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής-Αρχιτεκτονική Μορφολογία-Αποκαταστάσεις ”


Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 22 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν δοκιμαστικά μαθήματα από τους  υποψήφιους κ.κ. Μάνιο Δημήτριο, Οικονόμου Αινείας, Ριτζούλη Αικατερίνη, Λαμπρινού Ελένη και Χαριτωνίδου Μαριάννα για την πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Γ΄ Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Κατασκευών», με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής-Αρχιτεκτονική Μορφολογία-Αποκαταστάσεις». Τα δοκιμαστικά μαθήματα  των υποψηφίων θα λάβουν χώρα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Μάνιος Δημήτριος Πέμπτη  22 Ιουλίου 2021 10:00 Μέσω e-presense
Οικονόμου Αινείας Πέμπτη  22 Ιουλίου 2021 10:30 Μέσω e-presense
Ριτζούλη Αικατερίνη Πέμπτη  22 Ιουλίου 2021 11:00 Μέσω e-presense
Λαμπρινού Ελένη Πέμπτη  22 Ιουλίου 2021 11:30 Μέσω e-presense
Χαριτωνίδου Μαριάννα Πέμπτη  22 Ιουλίου 2021 12:00 Μέσω e-presense

 

θέμα του δοκιμαστικού μαθήματος:

«Προβληματισμοί και Διερευνήσεις επί του συνδυασμού διδακτικών ζητημάτων Ιστορίας, Θεωρίας, Μορφολογίας και Αποκαταστάσεων» με χρήση παραδειγμάτων επιλογής του υποψηφίου.

Καλούνται οι φοιτητές του Τ.Α.Μ, οι Υποψήφιοι Διδάκτορες, τα μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ και τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος να παρακολουθήσουν τα δοκιμαστικά μαθήματα.

Επισημαίνεται ότι οι κ.κ Σπηλιωτόπουλος Δημήτριος, Κατσάκου Αντιγόνη και Αξιώτη Ελένη απέσυραν την υποψηφιότητά τους.

Ξάνθη, 21-7-2021

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Ανακοίνωση για δοκιμαστικά μαθήματα για την πλήρωση μίας (1) θέσης Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο “Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής-Αρχιτεκτονική Μορφολογία-Αποκαταστάσεις ”


Την Πέμπτη 22 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν δοκιμαστικά μαθήματα από τους  υποψήφιους κ.κ. Μάνιο Δημήτριο, Οικονόμου Αινείας, Ριτζούλη Αικατερίνη, Λαμπρινού Ελένη και Χαριτωνίδου Μαριάννα για την πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Γ΄ Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Κατασκευών», με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής-Αρχιτεκτονική Μορφολογία-Αποκαταστάσεις», από τις 10:00 π.μ. έως τις 12:00 μ.μ.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα δοκιμαστικά μαθήματα  στο παρακάτω λινκ:

https://meet.lync.com/duth/dgiouzep/WFZLTMC4

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2021-2022 ΣΤΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ”


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ


ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021
Προθεσμίες-Προϋποθέσεις

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 έως και την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων https://stegastiko.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος.

Προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το επίδομα, να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτοχος ακαδημαϊκής ταυτότητας σε ισχύ και να είναι κάτοχος Α.Φ.Μ. Η υπηκοότητα συνδέεται μόνο με το πρόσωπο του φοιτητή και όχι με των γονέων ή κηδεμόνων αυτού.

Πριν προχωρήσετε σε δημιουργία αίτησης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, θα πρέπει πρώτα να έχετε υποβάλει φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2020. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτησή σας θα απορριφθεί αυτόματα με την υποβολή της.

 Διαδικασία υποβολής της αίτησης

Για την είσοδό του στην ηλεκτρονική εφαρμογή ο δικαιούχος (γονέας ή φοιτητής) θα χρησιμοποιήσει το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password), που του χορηγήθηκε από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet. Η εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης επέχει θέση δήλωσης συναίνεσης διασταύρωσης των στοιχείων του.

Ο αιτών συμπληρώνει υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης τα ακόλουθα στοιχεία:

  • τον αριθμό της ακαδημαϊκής ταυτότητας και τον ΑΜΚΑ του φοιτητή
  • τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του ιδίου, του φοιτητή και του έτερου γονέα, εάν δικαιούχος είναι ο γονέας, ενώ στην περίπτωση που δικαιούχος είναι ο φοιτητής δηλώνει μόνο το Α.Φ.Μ. του ιδίου και του/της συζύγου (εάν υφίσταται)
  • τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου
  • τον αριθμό του τραπεζικού του λογαριασμού (ΙΒΑΝ)

Η οριστική υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του δικαιούχου ότι τα δηλωθέντα από αυτόν στοιχεία που υπόκεινται σε επεξεργασία είναι αληθή.
Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στους ακόλουθους συνδέσμους:

  • Για την Εγκύκλιο που αφορά τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 πατήστε Εγκύκλιος
  •  Για την τροποποίηση της αριθ. 140832/Ζ1/25-8-2017 (Β’ 2993) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης,  για την οποία έχει εκδοθεί η αριθμ. 72647/Ζ1/10-5-2019 (Β΄ 1688) Κοινή Υπουργική Απόφαση, πατήστε ΦΕΚ
  • Για συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις που θα βοηθήσουν να λύσετε τυχόν απορίες σας πατήστε συχνές ερωτήσεις για το στεγαστικό επίδομα                                                                                                                                                                                                                                                                    Για πληρέστερη ενημέρωση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων  από το Πανεπιστήμιο και για την άσκηση των δικαιωμάτων τους μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα του ΔΠΘ: https://www.duth.gr/Πανεπιστήμιο/Προστασία-Δεδομένων-Προσωπικού-Χαρακτήρα-GDPR    

Από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση σαράντα (40) υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές, στο πλαίσιο του έργου με MIS:5047247, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)


APOFASH.pdf

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΟΣΥΠ

Πίνακας-αιτούμενων-κριτηρίων-μοριοδότησης

Πίνακας-κατατιθέμενων-δικαιολογητικών

Υπ.Δηλ.-Κατά-περίπτωση

Υπ.Δηλ.-Υποχρεωτικά