ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ΗΣ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Α.Μ.


Πρόσκληση Δέκατης έκτακτης Συνεδρίασης του ΤΑΜ του Δ.Π. Θράκης.pdf