Επείγουσα ανακοίνωση σχετικά µε επιβεβαιωµένα κρούσµατα στο 1ο έτος του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης


Επείγουσα ανακοίνωση σχετικά µε επιβεβαιωµένα κρούσµατα στο 1ο έτος του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης:

Όπως ενηµερωθήκαµε διαπιστώθηκαν επιβεβαιωµένα κρούσµατα covid-19 στο 1ο έτος του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής της Ξάνθης. Τα κρούσµατα τα οποία φοιτούν στο 1ο ΕΤΟΣ παραβρέθηκαν σε µαθήµατα δια ζώσης την Πέµπτη 22 και Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, ενώ το Σάββατο 24 Οκτωβρίου εµφάνισαν συµπτώµατα. Τα τέστ covid-19 που διενεργήθηκαν βρέθηκαν θετικά. Γι’ αυτό όλοι οι φοιτητές του 1ου έτους που παραβρέθηκαν στα µαθήµατα την Πέµπτη 22 και Παρασκευή 23 Οκτωβρίου θα πρέπει να τηρήσουν καραντίνα από σήµερα (30-10) και επιπλέον 7 ηµέρες (έως 6 Νοεµβρίου), σύνολο 14 µέρες µετρούµενες από την Πέµπτη 22 Οκτωβρίου όπως αναφέρει ο ΕΟΔΥ.

Μαριστέλλα Βουτετάκη, Επ. Καθηγήτρια ΤΑΜ ΔΠΘ Υπεύθυνη διαχείρισης κρουσµάτων covid-19

Επείγουσα ανακοίνωση σχετικά με την εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος


Επείγουσα ανακοίνωση σχετικά με την εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής της Ξάνθης.
Σας ενημερώνουμε ότι λόγω επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης:

1. Δεν θα πραγματοποιηθούν τα δια ζώσης μαθήματα με φυσική παρουσία αλλά για όλα τα μαθήματα (θεωρητικά και πρακτικής εφαρμογής) θα χρησιμοποιηθεί η εξ αποστάσεως διδασκαλία.
2. Για κάθε μάθημα θα αναρτηθούν σχετικές ανακοινώσεις στο eclass από τον υπεύθυνο διδάσκοντα.
3. Απολύμανση όλων των χώρων εκπαίδευσης.
4. Καραντίνα 14 ημερών σε όλες τις επαφές των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Ως «επαφές» ορίζονται τα πρόσωπα με τα οποία ήρθαν σε επαφή τα επιβεβαιωμένα κρούσματα μέχρι 48 ώρες πριν από τη διενέργεια του θετικού τεστ.
5. Η επικοινωνία με τη Γραμματεία για χορήγηση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών θα γίνεται μέσω email: info@arch.duth.gr.
6. Υπεύθυνη Διαχείρισης κρουσμάτων του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής της Ξάνθης Επ. Καθηγήτρια Μαριστέλλα Βουτετάκη email: mvouteta@arch.duth.gr.
Όλα τα παραπάνω ισχύουν από Πάρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:00 μέχρι νεώτερης ανακοίνωσης, ανάλογα με τις οδηγίες που θα δοθούν από τον ΕΟΔΥ.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής κ. Δημήτριος Πολυχρονόπουλος