Κατάθεση δικαιολογητικών για την ολοκλήρωση εγγραφής πρωτοετών φοιτητών Ακαδ. Έτους 2020-2021


ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ

Αίτηση Εγγραφής