Ανακοίνωση για δοκιμαστικά μαθήματα για την πλήρωση μίας (1) θέσης Επίκ. Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο “Ψηφιακές Αρχιτεκτονικές Αναπαραστάσεις και Νέες Τεχνολογίες”


Την Τετάρτη 29 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν δοκιμαστικά μαθήματα από τους υποψήφιους κ.κ. Βαμβακίδη Γεράσιμο και Γιουζέπα Δημήτριο και Χαριτωνίδου Μαριάννας για την πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Γ΄ Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Κατασκευών», με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακές Αρχιτεκτονικές Αναπαραστάσεις και Νέες Τεχνολογίες», από τις 11:00 έως τις 12:00Ανακοίνωση δοκιμαστικών

Οι φοιτητές, Διδάκτορες, Καθηγητές που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν την παραπάνω διάλεξη μέσω τηλεδιάσκεψης παρακαλώ να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα 2541079364, 2541079349 και 2541079350 προκειμένου να τους δοθεί το σχετικό λινκ

Εναλλακτικά μπορείτε να παρακολουθήσετε μέσω Skype for Business στο παρακάτω λινκ:

https://meet.lync.com/duth/ikolokot/A65AW22B

 

Ανακοίνωση για δοκιμαστικά μαθήματα για την πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αν. Καθηγ. με γνωστικό αντικείμενο “Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις- Ειδική Κτιριολογία”


Την Τρίτη 28 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν δοκιμαστικά μαθήματα από τους υποψήφιους κ.κ. Κούτελη Χρήστο, Μάνιο Δημήτριο, Γούλιαρη Παναγιώτη, Γιουζέπα Δημήτριο, Κεβεντσίδη Κωνσταντίνο και Λουκόπουλο Δημήτριο για την πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Γ΄ Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Κατασκευών, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις – Ειδική Κτιριολογία», από τις 10:00 έως τις 12:30

Οι φοιτητές, Διδάκτορες, Καθηγητές που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν την παραπάνω διάλεξη μέσω τηλεδιάσκεψης παρακαλώ  να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα 2541079364, 2541079349 και 2541079350 προκειμένου να τους δοθεί το σχετικό λινκΑνακοίνωση για δοκιμαστικά μαθήματα

Εναλλακτικά μπορείτε να παρακολουθήσετε μέσω Skype for Business στο παρακάτω λίνκ:  https://meet.lync.com/duth/ikolokot/ER6N38ZF

Ανακοίνωση για δοκιμαστικά μαθήματα για την πλήρωση μίας (1) θέσης Επίκ. Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο “Ψηφιακές Αρχιτεκτονικές Αναπαραστάσεις και Νέες Τεχνολογίες”


Την Τετάρτη 29 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν δοκιμαστικά μαθήματα από τους υποψήφιους κ.κ. Βαμβακίδη Γεράσιμο και Γιουζέπα Δημήτριο και Χαριτωνίδου Μαριάννας για την πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Γ΄ Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Κατασκευών», με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακές Αρχιτεκτονικές Αναπαραστάσεις και Νέες Τεχνολογίες», από τις 11:00 έως τις 12:00Ανακοίνωση δοκιμαστικών

Οι φοιτητές, Διδάκτορες, Καθηγητές που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν την παραπάνω διάλεξη μέσω τηλεδιάσκεψης παρακαλώ να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα 2541079364, 2541079349 και 2541079350 προκειμένου να τους δοθεί το σχετικό λινκ

Εναλλακτικά μπορείτε να παρακολουθήσετε μέσω Skype for Business στο παρακάτω λινκ:

https://meet.lync.com/duth/ikolokot/A65AW22B

 

Ανακοίνωση για δοκιμαστικά μαθήματα για την πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αν. Καθηγ. με γνωστικό αντικείμενο “Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις- Ειδική Κτιριολογία”


Την Τρίτη 28 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν δοκιμαστικά μαθήματα από τους υποψήφιους κ.κ. Κούτελη Χρήστο, Μάνιο Δημήτριο, Γούλιαρη Παναγιώτη, Γιουζέπα Δημήτριο, Κεβεντσίδη Κωνσταντίνο και Λουκόπουλο Δημήτριο για την πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Γ΄ Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Κατασκευών, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις – Ειδική Κτιριολογία», από τις 10:00 έως τις 12:30

Οι φοιτητές, Διδάκτορες, Καθηγητές που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν την παραπάνω διάλεξη μέσω τηλεδιάσκεψης παρακαλώ  να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα 2541079364, 2541079349 και 2541079350 προκειμένου να τους δοθεί το σχετικό λινκΑνακοίνωση για δοκιμαστικά μαθήματα

Δοκιμαστικό Μάθημα για την πλήρωση προκηρυχθείσας θέσης


Σήμερα 27-07-2020 στις 11:30 θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστικό μάθημα από την υποψήφια κα Αναστασία Καπανδρίτη για την πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Γ’ Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Κατασκευών, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Αποκαταστάσεις Μνημείων».
Θέμα του δοκιμαστικού μαθήματος: «Προβληματισμοί και Διερευνήσεις επί του συνδυασμού ζητημάτων θεωρίας, Μορφολογίας και Αποκαταστάσεων» Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διάλεξη στο σύνδεσμο:
https://meet.lync.com/duth/ikolokot/KTXUVAYYΑνακοίνωση για δοκιμαστικά μαθήματα Ανακοίνωση με το λινκ για την ιστοσελίδα