Καπανδρίτη Αναστασία / Kapandriti Anastasia


Βαθμίδα: Επίκουρος

Τομέας: Αρχιτεκτovικoύ Σχεδιασμoύ και Κατασκευώv

Γνωστικό Αντικείμενο: «Θεωρία Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Αποκαταστάσεις Μνημείων»

Διδασκόμενα Προπτυχιακά Μαθήματα:
Αποκατάσταση, Επανασχεδιασμός και Αναβίωση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων Ι
Μορφολογία-Ρυθμολογία Ι: Τεκμηρίωση, Ανάλυση και Προστασία Κτηρίων και Μνημείων
Μορφολογία-Ρυθμολογία ΙΙ: Τεκμηρίωση, Ανάλυση και Προστασία Ιστορικών Οικιστικών Συνόλων.
Μορφολογία – Ρυθμολογία ΙV Μορφολογική Διερεύνηση, Ένταξη και Ανάδειξη Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων σε Αστικά και μη Περιβάλλοντα
Μορφολογία-Ρυθμολογία ΙΙΙ: Μορφολογική Διερεύνηση και Ένταξη Σύγχρονου Κτίσματος σε Ιστορικό Οικιστικό Σύνολο
Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης Ι
Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης ΙΙ
Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης ΙΙΙ
Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης ΙV
Θεωρία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης Ι
Θεωρία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης Ι

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα: 

 

Προσωπική ιστοσελίδα:
Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 6972-770296
Φαξ:
email: nkapandr@arch.duth.gr
Διευθυνση: Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, 67100 Ξάνθη

Βιογραφικό