3ο Έτος


`Γ ΕΤΟΣ

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ V
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ι – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ/ΒΙΜ
 • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΙΙΙ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
 • ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ι
 • ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
  • ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  • ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ V – ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ
  • ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ V – ΧΡΗΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
  • ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ V – ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ
  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι

 

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ VI
 • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΙV – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
 • ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ
 • ΘΕΩΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟ
  • ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ VI – ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ
  • ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ VI – ΧΡΗΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
  • ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ VI – ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ AΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ
  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΙ
  • ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ