01-07-2024. Ομάδες μελέτης (focus groups) του έργου ADHD-UP του ADHD Hellas


Σας ενημερώσουμε πως ξεκίνησαν οι ομάδες μελέτης (focus groups) του έργου ADHD-UP του ADHD Hellas. Οι ομάδες θα πραγματοποιούνται καθημερινά σύμφωνα με το πρόγραμμα που φαίνεται στα επισυναπτόμενα, με σκοπό τη διευκόλυνση της μελέτης των φοιτητών/φοιτητριών για την εξεταστική περίοδο.

 

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, κατόπιν εγγραφής στο https://forms.gle/SYQgko3XSDcPMPAp7. Οι εγγραφές θα είναι ανοιχτές καθόλη τη διάρκεια της δράσης. Τα focus groups θα πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας Google Meet. Η ομάδα είναι ανοιχτή σε όλους τους φοιτητές/τριες, ανεξαρτήτως αν έχουν ΔΕΠΥ ή όχι. Με την ολοκλήρωση των συναντήσεων θα δοθεί πιστοποιητικό Youthpass της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

Από το Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΨΥΣΥ) του ΔΠΘ

 

Focus groups