12-06-2024. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΣ 2024-2025


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Υ.Δ. 2024-2025