07-06-2024. ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2023-2024.


Η δημόσια παρουσίαση των διπλωματικών εργασιών και διαλέξεων για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2023-2024 θα διεξαχθεί από 25 Ιουνίου έως και 12 Ιουλίου 2024 με υποχρεωτική φυσική παρουσία.