31-05-2024. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΟΡΚΙΣΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 29-05-2024.


Από σήμερα Παρασκευή 31-05-2024 έως 31-07-2024, θα μπορείτε να μπείτε στην σελίδα https://students.duth.gr  (εξυπηρέτηση -αιτήσεις) και να εκτυπώσετε τα ψηφιακά υπογεγραμμένα πιστοποιητικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μετά τις 31-07-2024 καταργούνται οι ιδρυματικοί σας λογαριασμοί οπότε δεν  θα είναι δυνατή η λήψη των πιστοποιητικών.