24-05-2024. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Τ.Ε.Π. ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΑΠΟ 01-09-2024 ΈΩΣ 31-08-2025


Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσ. των μελών Ε.Τ.Ε.Π