17-05-2024. ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ TICCIH ΜΕ ΤΙΤΛΟ “Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ”


Πρόσκληση – Συνέδριο

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00133

“Συνέδριο του Ελληνικού Τμήματος TICCIH (Διεθνής Επιτροπή για την Διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς) με τίτλο:  “Η ελληνική βιομηχανική κληρονομιά στα χρόνια της κρίσης: Σύγχρονοι προβληματισμοί και προκλήσεις” Λάρισα 2-4 Οκτωβρίου 2024.
Για απορίες σχετικά με φοιτητικές συμμετοχές, επικοινωνήστε με την Κ. Ριτζούλη στο aritzoul@arch.duth.gr.”