13-05-2024. Νέες ώρες διδασκαλίας του μαθήματος “Δημόσιοι Υπαίθριοι Χώροι”


ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 15 ΜΑΙΟΥ 2024