09-04-2024. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ) ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Δ.Ι.Π. ΚΑΙ Ε.Τ.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΑΠΟ 1-9-2024 ΕΩΣ 31-8-2025 ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_6ΙΓΘ46ΨΖΥ1-ΟΥΟ.pdf