21-03-2024. ΝΕΟ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Erasmus+ για το 2024-2025″.


Πρόσκληση υποβολής αίτησης

Αίτηση υποψηφιότητας

Κριτήρια Επιλογής

Συμφωνίες

Φοιτητές με λιγότερες ευκαιρίες