12-03-2024. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ


ΨΣΓ646ΨΖΥ1-ΧΚ9 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ