11-03-2024. “ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Erasmus+ για το 2024-2025”.


1_Προκήρυξη Erasmus+ 2024-2025_arch

2_Κριτήρια επιλογής_arch

3_Συμφωνίες arch

4_Αίτηση υποψηφιότητας _arch

5_Φοιτητές με λιγότερες ευκαιρίες Call 2024