11-03-2024. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ