05-03-2024. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ Α2 ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ


Ανακοίνωση για οικότροφους Ξάνθης 5-3-2024