05-03-2024. ΈΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024


Το εαρινό εξάμηνο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών θα ξεκινήσει την Δευτέρα 11 Μαρτίου, με εξ΄αποστάσεως διδασκαλία.

2023-2024_Ωρολόγιο Εαρινό Πρόγραμμα_2ο Εξάμηνο

2023-2024_Ωρολόγιο Εαρινό Πρόγραμμα_4ο Εξάμηνο

2023-2024_Ωρολόγιο Εαρινό Πρόγραμμα_6ο Εξάμηνο

2023-2024_Ωρολόγιο Εαρινό Πρόγραμμα_8ο Εξάμηνο